Опции и Вариации

Възможни комбинации на опциите и цена на избрания проект

ИзгледКодОписаниеДворЛинияПроектКонструкцияСтроежPrice
HR310Най-големият парцел с изградена площадка за тенис корт и пробит сондаж за вода.1876 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж65660.00 €
HR120Двата малки парцела с лотове 1, 2, 3 и 4.1412 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж42360.00 €
HR110Самостоятелен парцел с две примерни петна за застрояване - лот 1 и лот 2.688 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж21672.00 €
HR210Средният парцел с условни строителни петна лот 3 и лот 4.724 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж22760.00 €
HR142210469 кв.м.ВтораКомфортМасивнаБез строеж16840.00 €
HR141112Дворно място на първа линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаСтандарт71750.00 €
HR1411231/4 идеална част от парцел469 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаКомфорт68762.00 €
HR1411111/4 идеална част от парцел469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаГруб строеж51455.00 €
HR131313Дворно място на първа линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ПърваЛуксМасивнаКомфорт181161.00 €
HR132313Дворно място на втора линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ВтораЛуксМасивнаКомфорт180029.00 €
HR122313Дворно място на втора линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ВтораЛуксМасивнаКомфорт179535.00 €
HR142313Дворно място на втора линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ВтораЛуксМасивнаКомфорт183285.00 €
HR132312Дворно място на втора линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 (груб строеж) и акт 16 (разрешение за ползване) подлежи на актуализация към момента на подписване на договора за стандартни довършителни работи.362 кв.м.ВтораЛуксМасивнаСтандарт155139.00 €
HR121313Дворно място на първа линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително.344 кв.м.ПърваЛуксМасивнаКомфорт180567.00 €
HR141313Дворно място на първа линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ПърваЛуксМасивнаКомфорт185630.00 €
HR131312Дворно място на първа линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително.362 кв.м.ПърваЛуксМасивнаСтандарт156271.00 €
HR122312Дворно място на втора линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ВтораЛуксМасивнаСтандарт154645.00 €
HR142312Дворно място на втора линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ВтораЛуксМасивнаСтандарт154645.00 €
HR132311Дворно място на втора линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ВтораЛуксМасивнаГруб строеж101429.00 €
HR131311Дворно място на първа линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ПърваЛуксМасивнаГруб строеж102561.00 €
HR131310Дворно място на първа линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сграда с РЗП 262 кв.м.362 кв.м.ПърваЛуксМасивнаБез строеж16101.00 €
HR141310Дворно място на първа линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сграда с РЗП 262 кв.м.469 кв.м.ПърваЛуксМасивнаБез строеж20570.00 €
HR121312Дворно място на първа линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ПърваЛуксМасивнаСтандарт160740.00 €
HR121312Дворно място на първа линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ПърваЛуксМасивнаСтандарт155677.00 €
HR142311Дворно място на втора линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ВтораЛуксМасивнаГруб строеж104685.00 €
HR141312Дворно място на първа линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ПърваЛуксМасивнаСтандарт158395.00 €
HR141311Дворно място на първа линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ПърваЛуксМасивнаГруб строеж107030.00 €
HR122310Дворно място на втора линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сграда с РЗП 262 кв.м.344 кв.м.ВтораЛуксМасивнаБез строеж14475.00 €
HR132310Дворно място на втора линия с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сградас РЗП 262 кв.м.362 кв.м.ВтораЛуксМасивнаБез строеж14969.00 €
HR142310Дворно място на втора линия с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сграда с РЗП 262 кв.м.469 кв.м.ВтораЛуксМасивнаБез строеж18225.00 €
HR121310Дворно място на първа линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м., заедно с отстъпено право и готов проект Лукс за строеж на масивна триетажна сграда с РЗП 262 кв.м.344 кв.м.ПърваЛуксМасивнаБез строеж15507.00 €
HR122311Дворно място на втора линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ВтораЛуксМасивнаГруб строеж100935.00 €
HR121311Дворно място на първа линия с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 262 кв.м. по проект Лукс до акт 14 включително, с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ПърваЛуксМасивнаГруб строеж101967.00 €
HR122222Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.344 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаСтандарт81012.00 €
HR142222Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.469 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаСтандарт84762.00 €
HR132222Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.362 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаСтандарт81506.00 €
HR141222Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.469 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаСтандарт87107.00 €
HR121222Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.344 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаСтандарт82044.00 €
HR142223Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали469 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаКомфорт96497.00 €
HR131222Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително.362 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаСтандарт82638.00 €
HR122223Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали344 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаКомфорт96497.00 €
HR132223Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали362 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаКомфорт96991.00 €
HR121223Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали344 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаКомфорт97529.00 €
HR141223Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали469 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаКомфорт102592.00 €
HR131223Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. с готов фундамент до акт 16 включително с повишени качествени параметри на изпълнението и влаганите материали362 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаКомфорт98123.00 €
HR122220Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.344 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаБез строеж13367.00 €
HR142220Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.469 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаБез строеж17117.00 €
HR132220Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.362 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаБез строеж13861.00 €
HR141220Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.469 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаБез строеж19462.00 €
HR121220Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.344 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаБез строеж14399.00 €
HR142221Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.469 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаГруб строеж51347.00 €
HR131220Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт.362 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаБез строеж14993.00 €
HR122221Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.344 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаГруб строеж47597.00 €
HR141221Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.469 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаГруб строеж53692.00 €
HR132221Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.362 кв.м.ВтораКомфортСглобяемаГруб строеж47597.00 €
HR121221Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.344 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаГруб строеж48629.00 €
HR131221Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт върху готов фундамент до етап груб строеж с изградена покривна конструкция без положени керемиди.362 кв.м.ПърваКомфортСглобяемаГруб строеж49223.00 €
HR121210Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.344 кв.м.ПърваКомфортМасивнаБез строеж14122.00 €
HR141210Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.469 кв.м.ПърваКомфортМасивнаБез строеж19185.00 €
HR131210Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.362 кв.м.ПърваКомфортМасивнаБез строеж14993.00 €
HR122211Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ВтораКомфортМасивнаГруб строеж66880.00 €
HR142211Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ВтораКомфортМасивнаГруб строеж70630.00 €
HR132211Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ВтораКомфортМасивнаГруб строеж67374.00 €
HR122113Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. 344 кв.м.ВтораЕкоМасивнаКомфорт75060.00 €
HR132113Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 и акт 16 подлежи на актуализация в момента на получаването на акт 14 и се дължи при подписването на договора за довършителни работи.362 кв.м.ВтораЕкоМасивнаКомфорт75554.00 €
HR142113Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. 469 кв.м.ВтораЕкоМасивнаКомфорт78810.00 €
HR142100Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.469 кв.м.ВтораКомфортМасивнаБез строеж16840.00 €
HR122100Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.344 кв.м.ВтораКомфортМасивнаБез строеж13090.00 €
HR132100Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда Комфорт с РЗП 163 кв.м.362 кв.м.ВтораКомфортМасивнаБез строеж13584.00 €
HR121113Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. 344 кв.м.ПърваЕкоМасивнаКомфорт76092.00 €
HR141113Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 и акт 16 подлежи на актуализация в момента на получаването на акт 14 и се дължи при подписването на договора за довършителни работи.469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаКомфорт81155.00 €
HR131113Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. Качество Стандарт-Плюс, което гарантира усещането за Комфорт. 362 кв.м.ПърваЕкоМасивнаКомфорт76686.00 €
HR121211Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ПърваКомфортМасивнаГруб строеж67912.00 €
HR141211Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ПърваКомфортМасивнаГруб строеж70630.00 €
HR131211Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. по проект Комфорт до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ПърваКомфортМасивнаГруб строеж68506.00 €
HR121212Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 и акт 16 подлежи на актуализация в момента на получаването на акт 14 и се дължи при подписването на договора за довършителни работи.344 кв.м.ПърваКомфортМасивнаСтандарт101327.00 €
HR141212Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 и акт 16 подлежи на актуализация в момента на получаването на акт 14 и се дължи при подписването на договора за довършителни работи.469 кв.м.ПърваКомфортМасивнаСтандарт106390.00 €
HR131212Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ПърваКомфортМасивнаСтандарт101921.00 €
HR122212Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ВтораКомфортМасивнаСтандарт100295.00 €
HR132212Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително.362 кв.м.ВтораКомфортМасивнаСтандарт100789.00 €
HR142212Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 и акт 16 подлежи на актуализация в момента на получаването на акт 14 и се дължи при подписването на договора за довършителни работи.469 кв.м.ВтораКомфортМасивнаСтандарт104045.00 €
HR121213Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ПърваКомфортМасивнаКомфорт116812.00 €
HR131213Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ПърваКомфортМасивнаКомфорт117406.00 €
HR141213Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/1 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително.469 кв.м.ПърваКомфортМасивнаКомфорт121875.00 €
HR122213Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително.344 кв.м.ВтораКомфортМасивнаКомфорт115780.00 €
HR132213Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ВтораКомфортМасивнаКомфорт116274.00 €
HR142213Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Комфорт за масивна двуетажна сграда с РЗП 163 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ВтораКомфортМасивнаКомфорт119530.00 €
HR141122Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително.469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаСтандарт71750.00 €
HR121122Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ПърваЕкоМасивнаСтандарт66687.00 €
HR131122Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ПърваЕкоМасивнаСтандарт67281.00 €
HR122122Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. 344 кв.м.ВтораЕкоМасивнаСтандарт65655.00 €
HR132122Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. 362 кв.м.ВтораЕкоМасивнаСтандарт66149.00 €
HR142122Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж и проект Еко за масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. до акт 16 включително. 469 кв.м.ВтораЕкоМасивнаСтандарт69405.00 €
HR142133Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.469 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаКомфорт66417.00 €
HR122133Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.344 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаКомфорт62668.00 €
HR132133Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.362 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаКомфорт63161.00 €
HR121133Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.344 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаКомфорт63699.00 €
HR131133Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.362 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаКомфорт64293.00 €
HR131133Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ. Изпълнение с повишени качествени параметри.362 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаКомфорт64293.00 €
HR122132Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.344 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаСтандарт53560.00 €
HR132132Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.362 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаСтандарт54053.00 €
HR142132Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.469 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаСтандарт57309.00 €
HR131132Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.362 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаСтандарт55185.00 €
HR121132Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.344 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаСтандарт54591.00 €
HR141132Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до ключ.469 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаСтандарт59654.00 €
HR142131Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.469 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаГруб строеж37014.00 €
HR132131Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.362 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаГруб строеж33758.00 €
HR141131Дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.469 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаГруб строеж39359.00 €
HR131131Дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.362 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаГруб строеж34890.00 €
HR122131Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.344 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаГруб строеж33265.00 €
HR132121Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ВтораЕкоМасивнаГруб строеж45854.00 €
HR131121Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.362 кв.м.ПърваЕкоМасивнаГруб строеж46986.00 €
HR141121Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаГруб строеж51455.00 €
HR121131Дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко върху предварително положен фундамент до изградена покривна конструкция без керемиди.344 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаГруб строеж34296.00 €
HR131110Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.362 кв.м.ПърваЕкоМасивнаБез строеж13722.00 €
HR141110Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.469 кв.м.ПърваЕкоМасивнаБез строеж18785.00 €
HR132110Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.362 кв.м.ВтораЕкоМасивнаБез строеж13184.00 €
HR122121Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ВтораЕкоМасивнаГруб строеж45360.00 €
HR142121Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.469 кв.м.ВтораЕкоМасивнаГруб строеж49110.00 €
HR121121Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко до акт 14 включително с изградена покривна конструкция.344 кв.м.ПърваЕкоМасивнаГруб строеж46392.00 €
HR121110Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.344 кв.м.ПърваЕкоМасивнаБез строеж13722.00 €
HR122110Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.344 кв.м.ВтораЕкоМасивнаБез строеж12690.00 €
HR142110Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на масивна двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.469 кв.м.ВтораЕкоМасивнаБез строеж16440.00 €
HR142120Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.469 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаБез строеж16224.00 €
HR122120Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.344 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаБез строеж12475.00 €
HR141120Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.469 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаБез строеж18785.00 €
HR132120Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.362 кв.м.ВтораЕкоСглобяемаБез строеж12968.00 €
HR121120Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.344 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаБез строеж13506.00 €
HR141000Чисто дворно място с площ 469 кв.м., представляващо 1/4 идеална част от УПИ с размер 1876 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.469 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж16415.00 €
HR131120Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право и готов проект за строеж на сглобяема двуетажна сграда с РЗП 99 кв.м. по проект Еко.362 кв.м.ПърваЕкоСглобяемаБез строеж14100.00 €
HR142000Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.469 кв.м.ВтораБез проектБез постройкаБез строеж14070.00 €
HR121000Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.344 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж11352.00 €
HR131000Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.362 кв.м.ПърваБез проектБез постройкаБез строеж11946.00 €
HR122000Чисто дворно място с площ 344 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 688 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.344 кв.м.ВтораБез проектБез постройкаБез строеж10320.00 €
HR132000Чисто дворно място с площ 362 кв.м., представляващо 1/2 идеална част от УПИ с размер 724 кв.м. заедно с отстъпено право на строеж.362 кв.м.ВтораБез проектБез постройкаБез строеж10814.00 €
ВНИМАНИЕ: Разликата между цената за акт 14 (груб строеж) и акт 16 (разрешение за ползване) подлежи на актуализация към момента на подписване на договора за стандартни довършителни работи.
Scroll to Top