Парцел или право на строеж

Ние предлагаме и двете - както цялостен парцел за тези, които желаят по-голямо дворно място, така и отстъпено право на строеж за онези, които търсят бюджетно решение.

В първия случай възможностите са няколко:

  1. Самостоятелен парцел с размер 688 кв.м. и цена 21 672 евро (Лот 1 и Лот 2).
  2. Самостоятелен парцел с площ 724 кв.м и цена 22 760 евро (Лот 3 и Лот 4).
  3. Два съседни парцела с обща площ 1412 кв.м. на цена 42 360 евро (Лот 1, 2, 3 и 4).
  4. Самостоятелен парцел с размер 1876 кв.м. и цена 65 660 евро (Лот 5, 6, 7 и 8).

Във втория случай освен основополагащото право на строеж, което е вечно и неотнимаемо, получавате и право за ползване на прилежащите към избраното строително петно части от парцела, определени от законните отстояния, но не повече от 1/2 идеална част от парцела, собствеността върху която се прехвърля едва след като всички петна бъдат застроени. Идеята е да се използват предимствата на комплексното застрояване, като същевременно се търси единен стил на всички постройки в различни, но малко на брой парцели.

Строителни петна

Scroll to Top