Колко ще ми струва строежът на къщата

При двойното покачване на строителните материали трябва ли да очакваме, че стойността на СМР за издигането на еднофамилна къща също ще се удвоят от калкулираните преди 10 години?

Като основа за нашето сравнение ще послужат примерните цени за СМР, публикувани на страниците на списание „Строителен обзор”, бр. 2 от 2012 г. Те са формирани при строежа на двуетажна еднофамилна монолитна с РЗП от 335 кв.м.

Видове строително-монтажни работиРазход, лв./м2 РЗП% от строителството
Груб строеж256,6048,59%
– земни работи11,282,14%
– конструктивни елементи149,0228,22%
– зидарии44,248,38%
– покриване и водоотвеждане21,184,01%
– изравнителни замазки17,903,39%
– парапети и решетки8,501,61%
– неописани4,480,85%
Дограма73,7213,96%
– прозорци и витрини34,856,60%
– врати (екстериорни и интериорни)38,877,36%
Довършителни работи120,9022,90%
– мазилки (външни, вътрешни, шпакловки)33,336,31%
– хидроизолации и пароизолации8,901,69%
– топлоизолации35,396,70%
– боядисване12,632,39%
– подови настилки16,363,10%
– облицовки (каменни, дървени, др.)8,921,69%
– неописани5,371,02%
Инсталации76,8414,55%
– Водопровод и канализация27,125,14%
водопроводна инсталация3,57
канализация23,55
– Електрическа инсталация20,193,82%
захранване на сградата6,82
осветление5,19
контакти3,42
антенна инсталация0,89
телефонна инсталация0,58
звънчева инсталация0,19
интернет инсталация1,01
заземителна инсталация0,32
гръмоотводна инсталация1,77
– Отопление и вентилация26,254,97%
– неописани3,280,62%
Общо за двуетажната еднофамилна къща528,06
Печалба на строителя – 15%79,21
Всичко за двуетажната еднофамилна къща607,27100,00%

Описаните по-горе цени са без ДДС.

Анализът е направен за двуетажна къща без подземен етаж. При наличие на сутерен цената на квадратен метър би претърпяла известно повишение вследствие на завишените изкопни работи, стоманобетонни елементи и изолационни работи. В горната цена не са включени санитарните прибори. Отделно трябва да се калкулира и благоустрояването на двора, което е допълнителен елемент на проекта.

Основен принцип при ценообразуването е, че при по-голяма квадратура относителната стойност на един квадрат пада, и обратното. Луксозното изпълнение може драстично да завиши дадените стойности, пише арх. Светозар Петков.

Според експертите от строителната фирма Екодом 2007, които строят в общините на запад от София, среднопретеглените разходи за груб строеж към началото на 2020 г. са около 150 - 190 евро/м2 (в зависимост от КСС и цените на материалите).

Това е ГРУБИЯТ СТРОЕЖ за реално използваемата жилищна площ, или РЗП (разгърната застроена площ). Всяка жилищна сграда има своите особености и затова цената за РЗП може да бъде и по-голяма. Всичко зависи от конструктивните елементи на къщата. В цената за груб строеж не влизат цени за подготовката на обекта за работа - ограждане на обекта, изкопи, санитарен възел, охрана на инструмент и материал. Също обратен насип с трамбовка, дрениране и хидроизолация на основите. Цената за покривната конструкция се калкулира отделно, като тя е сравнително по - малка от средната цена за груб строеж.

В цената за груб строеж влизат всички стойностни цени на материалите, както и труд на работниците. В цената се включват труд и материали за фундиране (армиране, кофриране и изливане на основи), армиране, кофриране и изливане на бетон на плочи, колони, греди, стълби. Влизат още труда и материалите за зидария без измазването й. Към цената за материали се начислява и процент за транспорт и товаро-разтоварна дейност. Покривната конструкция е отделно СМР и с много по-ниска цена от средната за грубия строеж.

Пример: Ако застроената площ на къщата е 100 м2 без сутерен до К 0,00 то 100 м2 x 150 евро = 15000 евро  - труд и материали.От К 0,00 до К +2,80   е 100 м2 x125 евро =  12500 евро.При този пример Покривната конструкция ще бъде приблизително 130 м2 x 60 евро = 7800 евро   -   труд и материали.

Умножаваме 150 по 2 и ще получим цената за довършителните работи преди получаването на акт 16. И с оглед на поскъпването и инфлацията от последните две години добавяме още 200 евро, с което крайната цена за строежа на еднофамилна двуетажна къща достига нивата на 500 евро за кв.м.

Какво означава това за избраните от нас три типови проекта. Цената за строеж на икономичния проект Еко с обща площ от 99 кв.м. заедно с верандата ще бъде под 50 000 евро.

Икономичен

Цената за реализирането на проект Комфорт ще варира около 82000 евро.

Проект Комфорт

А стойността на проект Лукс с 262 кв.м. РЗП нараства до 131000 евро.

Макс Лукс

Разбира се, това са сметки без кръчмаря, т.е. без да отчитаме рисковете на съвременната политическа обстановка, която може допълнително да оскъпи някои от строителните материали.

Update: На този етап, към края на май и началото на юни, ако решите да изберете предложения от нас строител, цената за масивен груб строеж плюс покрив, заедно с техническите документи до акт 14 включително е 330 евро на кв.м. (плюс-минус 5% в зависимост от избора на проект). Тя се заплаща директно към строителя, без ДДС, посредници и комисиони.

За конфигуриране на строително петно, типов проект, вид конструкция и етап на строителство, съответно степен на довършителни работи, посетете страницата с Конфигуратора.

Scroll to Top