Основното

Радваме се, че проявявате интерес към нашите предложения! Основното е, че ние не сме строители. Ние ви предлагаме идеална част от парцел и отстъпено право на строеж върху нея, като сме определили точно петната за застрояване, така че да отговарят на изискванията на ЗУТ. След като придобиете нотариално заверено право на строеж, т.е. суперфиция, ваша отговорност е да извадите всички необходими за строителството книжа, документи и разрешения, както и да наемете строител - ние ще ви помогнем както в единия, така и в другия случай. Наше договорно задължение е, след като собствениците на всички петна в парцела получат акт 16, да ви прехвърлим и правото на собственост върху земята.

За повече информация се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на вълнуващите ви въпроси.

Scroll to Top